Почетно отличие и сертификати от Juvenes Translatores – конкурс по превод за училищата в Европейския съюз

Ако искаме европейците да са „единни в многообразието“, както гласи девизът на Европейския съюз, трябва да можем да разбираме езици, различни от нашите. Генералната дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира Juvenes Translatores – конкурс по превод за училищата в Европейския съюз. Конкурсът е ежегоден, проведен е за първи път през 2007 г., а участниците в него се избират на случаен принцип.

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище имаше честта и отговорността да вземе участие в Juvenes Translatores – 2018 г., който се проведе на 22.11.2018 г. Имената на победителите вече са известни. Въпреки че от всяка страна е излъчен само по един победител, други участници също показват забележителни умения. Поради това оценяващите са отличили със сертификати следните ученици от XI и XII клас, заради качеството на техните преводи – Велислава Велкова, Клио Глеридис, Стефани Иванова, Теодора Дросева, Яна Николова. Стефани Иванова получи почетно отличие за изключително високото ниво на своя превод.

Поздравяваме Стефани, останалите участници, техните учители по английски език и им желаем бъдещи успехи!Йорданка Филева

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: