Ефективно учене чрез мисловни карти

Учителите в групите за целодневна организация на дейностите във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище използват разнообразни и ефективни методи в образователно-възпитателния процес. Един от тях е изработването на мисловни карти, които помагат на децата да генерират идеи, да проявяват творчество и да изпитват радост и удовлетворение от ученето. Прилага го системно в работата си Наталия Илиева, старши учител на деца от III д и III г клас. Полезни и забавни са заниманията по интереси, в които учениците създават мисловни карти – например „Създаване и укрепване на българската държава“.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: