„От сърце“ – тържество за Осми март

Поздравителен концерт „От сърце“ изнесоха на 07.03.2019 г. четвъртокласници от група за целодневна организация на дейностите, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Посветиха го на Международния ден на жената – Осми март. С песни, танци и стихотворения децата изразиха обичта и признателността си към своите майки и към класните си ръководители. Учител на групата е Дафинка Стоянова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: