„Вече сме грамотни“ – гордо заявиха първокласниците

Традиционният празник на буквите с първокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе на 25 и 26 март 2019 г. в кафе – театъра на Читалище „Напредък“. С радост и вълнение децата показаха пред своите родители, че вече могат да четат и гордо заявиха „Вече сме грамотни“. За доброто настроение на децата се погрижи актрисата от кукления театър Цветина Иванова. В организираните от нея игри с радост се включиха и родителите, които в екип с децата си се включиха в чудното пътешествие на знанието.

Гости на празника бяха Пл. Иванов – заместник-директор на училището, Люба Колева – старши експерт за обучението в начален етап – РУО Търговище, близки на първокласниците.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: