Прием в 5 клас за учебната 2019/2020 година


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МУЗИКА

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Музика от удостоверението за ІV клас

При равен бал учениците се класират:

  1. По брой точки от НВО по БЕЛ;
  2. По брой точки от НВО по Математика /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Изобразително изкуство от удостоверението за ІV клас

При равен бал учениците се класират:

  1. По брой точки от НВО по БЕЛ;
  2. По брой точки от НВО по Математика /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ХОРЕОГРАФИЯ

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и ФВС от удостоверението за ІV клас

При равен бал учениците се класират:

  1. По брой точки от НВО по БЕЛ;
  2. По брой точки от НВО по Математика /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Човекът и природата от удостоверението за ІV клас

При равен бал учениците се класират:

  1. По брой точки от НВО по Математика;
  2. По брой точки от НВО по ЧП /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

НЕМСКИ ИЛИ РУСКИ ЕЗИК

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Английски език от удостоверението за ІV клас

При равен бал учениците се класират:

  1. По брой точки от НВО по БЕЛ;
  2. По брой точки от НВО по Математика /при необходимост/

График на дейноститеМРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d блогъра харесват това: