Участие в Национална обучителна програма “Киберскаути”

На 15 и 16 април 2019 г. в гр. Търговище и гр. Попово 15 ученици от V клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище преминаха обучение за онлайн безопасност по програма „Киберскаут“ на Националния център за безопасен интернет.

Учениците бяха подготвени да изпълняват трите роли на киберскаута:

  • да бъде пример за отговорно поведение онлайн (със своите знания, умения и качества);
  • да съветва връстниците си при проблеми в интернет;
  • да организира дейности, чрез които да разпространява знание за онлайн безопасността сред другите деца.

Те имаха възможността да развиват умения за екипна работа и за презентиране, както и своето критично мислене.

Успоредно с обучението на учениците се проведе и обучение на учителя им по информационни технологии Венка Петрова за онлайн безопасността и развиването на дигитално-медийната грамотност на децата.

Петокласниците участват и в занимания по интереси „Smart в компютърния свят“ и “Digital world” към училището, с ръководител Венка Петрова, където имат възможност да обогатяват своите знания и да предават на съучениците си наученото за опасностите в дигиталния свят.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: