Второ СУ Търговище – с отворени врати за бъдещите първокласници

Ден на отворените врати за бъдещите първокласници се проведе на 20.04.2019 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Много родители избраха в съботния ден да посетят училището и да споделят емоциите на децата си. Посрещнаха ги с много усмивки А. Куманова – директор на училището, П. Иванов – заместник-директор, учителите, приятелите. Отначало плахо, после все по-уверено, децата пристъпваха в класните стаи и непринудено се включваха в разнообразните дейности, подготвени за тях от бъдещите им учители – рисуваха, правиха оригами, пяха, изпълняваха забавни задачки, отговаряха на занимателни въпроси. Приятната обстановка във фоайето на първия етаж, в коридора и в класните стаи – музика, видео табло със снимки от изяви на училището, изложби с творби на ученици – допринесе за увереността на майките и бащите, че са направили правилния избор за своите първокласници.

Директорът Анета Куманова изслуша притесненията и предложенията на родителите и ги увери, че с общите усилия на цялата училищна общност децата ще се адаптират пълноценно в училищния живот и ще разгърнат максимално своя потенциал.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: