Разнообразни дейности за изпълнение Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Динамична и богата на събития беше седмицата 22 – 24.04.2019 г. за групата за целодневна организация на учебната дейност III клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Децата представиха проектите, които изработиха за Деня на Земята, дискутираха по въпросите за опазване на природата и природните богатства. В Световния ден на книгата и авторското право те четоха приказки и стихотворения, разказаха за любимите си книги и герои, които оживяха в техните рисунки. Предстоящите празници бяха повод учениците да проучат традициите и обредите за Великден, както и тяхната символика, да оцветят модели за писани яйца.

Чрез тези разнообразни дейности се изпълняват целите от Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден – формиране на навици за самостоятелно учене, създаване на условия за осмисляне на свободното време, стимулиране на творческото въображение на учениците. Учител на групата е Радка Атанасова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: