Ученици и учители – в Европейската нощ на музеите

Традиция е участието на ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище в Европейската нощ на музеите. На 18.05.2019 г. като доброволци се включиха ученици от профил „Хуманитарен“. Те бяха разпределени по следния начин: в Славейковото училище – Веселин, Дария и Гергана от VIII б клас; в Свещаровата къща, в грънчарската работилница – Гизем и Станислав от VIII б клас, а в залата с хумористично-сатиричната изложба от страниците на вестник ,,Знаме на комунизма” – Хиляй от X в клас; в Хаджи-Ангеловата къща – Момчил от X б и Давид от VIII б клас; в Археологическата експозиция – Димитър от XI б клас.

Европейската нощ на музеите бе открита пред Славейковото училище с концерта “Музеят и приятели”, в който също се включиха ученици от Второ СУ – от класа за народно пеене, с ръководители Р. Милкова и Ст. Димитров. Посетителите на различните експозиции и изложби се докоснаха до посланията на миналото, чрез вълнуваща и незабравима разходка във времето. Сред тях бяха много ученици, учители, родители, А. Куманова – директор на училището, К. Цветкова – учител по история и др.

Участието на ученици и учители в Европейската нощ на музеите е една от формите на партньорство между Второ СУ и Регионалния исторически музей.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: