XI б клас – в Районната избирателна комисия Търговище

На 22.05.2019 г. учениците от XI б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище посетиха офиса на Районната избирателна комисия в града, по повод Деня на отворените врати – инициатива на Централната избирателна комисия. Те се срещнаха с председателя на РИК Гергана Цонева.

Младите хора имаха възможност да зададат своите въпроси във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент. Получиха информация за основните права и задължения на избирателите, за организацията на дейностите в изборния ден и преди него, за технологията на гласуване и др. „Интересът на учениците е продиктуван от факта, че повечето от тях са навършили 18 години и на 26.05.2019 ще могат да упражнят правото си да избират евродепутати. Като граждани на ЕС те трябва внимателно да оценят кандидатите и програмите, преди да вземат решения, които ще оформят бъдещето на нашия континент и нашата роля на световната сцена през идните години“ – каза Св. Косева, класен ръководител на XI б клас.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: