Спечелени награди в национален конкурс за мира

Отлично се представиха в Националния конкурс „На мира в света“ Бургас 2019, раздел „Разказ и есе“, учениците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище:

Мира Владимирова от III а клас – второ място

Захари Тодоров от IX в клас – наградата на Съюза на ветераните от войните на България – Бургас

От Община Бургас и Военен клуб Бургас са изпратени до Анета Куманова – директор на Второ СУ, благодарствено писмо и грамота за училището.

Конкурсът има за цел осъществяване целите на патриотичното възпитание, утвърждаване на националното самосъзнание и общочовешките ценности.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: