На добър час, IV г клас!

С отличен успех, пораснали и умни, завършват учебната година учениците от IV г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Те получиха своите удостоверения в най-святото за Търговище място – Регионалния исторически музей. Заслужената почерпка след това беше знак на привързаност един към друг, на признателност към учителите М. Колева, Б. Христова и на всички педагози в училището. Децата завършват само един етап от своето образование, очакват ги още много предизвикателства в пети клас. На добър час, четвъртокласници!Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: