Изпити за проверка на способностите за ученици в VII клас по изобразително изкуство и музика


Изобразително изкуство

Дата: 20.06.2019 г. | Час: 9:00

Зала 1 – к-т биология
Зала 2 – к-т химия
Зала 3 – к-т информационни технологии (II етаж)


Музика

Дата: 24.06.2019 г. | Час: 9:00

Кабинет музика (IIIетаж)

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: