ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения с предмет:

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения с предмет:
„Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г.
във
Второ СУ “Професор Никола Маринов”

Прочетете повече