Обучение на учители, преподаващи в начален етап – гр.Трявна

При висок интерес се проведе тридневно обучение в хотел “Калина Палас“ в гр. Трявна. Темата на обучението: “Дизайн мислене – формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“, организирано от РААБЕ България, мотивира участниците и те работиха с желание, и интерес. Тридневният семинар е по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

В него участваха двадесет и един учители от Второ СУ “Професор Никола Маринов“ гр. Търговище и двама от заместник – директорите -г-жа Елеонора Панайотова и г-н Пламен Иванов.

В по-различна, интерактивна среда педагозите работиха в екип и създадоха свои проекти ,в които представиха мисленето като възможност за генериране на креативни идеи. Получиха ценна информация, която биха използвали.

Извършен беше мониторинг от г-жа Д. Накова – експерт проекти и програми към РУО гр. Търговище и от МОН – Ремдие Ибрям – кординатор по проект КПРПС и Даниела Недялкова – експерт “Човешки ресурси” .


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: