„Академия за първокласници ’’ стартира на 11 септември 2019г.

Дни преди началото на новата учебната година във Второ СУ ” Професор Никола Маринов “ гр. Търговище най-малките ученици имаха възможността да се запознаят със своите учители, със съучениците си. Посрещнати от опитни преподаватели, бъдещите първокласници разгледаха класните стаи и училището.

В тази първа среща участваха и полицаи, които припомниха заедно с децата правила за безопасно движение от дома до училище и обратно. Проведе се и практическо занятие. В него 100 -те първокласници упражниха пресичане по пешеходна пътека на кръстовището , намиращо се в близост до училището.

„Академия за първокласници” е успешна инициатива на Второ СУ „Професор Никола Маринов”. Над десет години традиционно се провежда в партньорство с РУ на МВР гр. Търговище. Целта е да се акцентира на практическите съвети за безопасност на движение по пътищата, както и да се подпомогне детската адаптация към новата училищна среда и общност.

С пожелание за успешен старт на 2019/2020 учебна година за най-малките ни ученици -първолаците , които направиха своите първи стъпки към училището, с първата за тях ‘‘Академия‘.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: