График за провеждане на родителски срещи за учебната 2019/2020 година.

Начален етап

18.09.2019г. II и III клас
19.09.2019г. IV клас
28.04.2020 г. за IV клас

Начало на месец септември 2020 г. – I клас /прием за учебната 2020/2021 г./

График за провеждане на консултативни дни за учебната 2019/2020 година.

11.12.2019 г. – I – XII клас
28.04.2020 г. – I – XII клас

Прогимназиален етап

08.10.2019 г. VI и VII клас
28.04.2020 г.за VII клас

Начало на месец септември 2020 г. – V клас /прием за учебната 2020/2021 г./

График за провеждане на консултативни дни за учебната 2019/2020 година.

11.12.2019 г. – I – XII клас
28.04.2020 г. – I – XII клас

Гимназиален етап

10.10.2019 г. IX – XII клас

Начало на месец септември 2020 г. – VIII клас /прием за учебната 2020/2021 г./

График за провеждане на консултативни дни за учебната 2019/2020 година.

11.12.2019 г. – I – XII клас
28.04.2020 г. – I – XII клас

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: