График на учебното време за учебната 2019/2020 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок

06.02.2020 г. – I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

14.05.2020 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2020г. – І – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за
паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)


Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: