Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09:00 ч.


Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

  • немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
  • математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
  • биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
  • английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.“

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, изменяща Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г


Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: