Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2019/2020 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09:00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09:00 часа


Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас, изменяща Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: