Ученичка от Второ СУ,, Професор Никола Маринов“ в съвета на децата

И през тази учебна година наша ученичка има честта да бъде член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

Венета Димитрова Савова от 11-а клас е избрана за заместник в този съвет. Съветът е учреден през 2003г. и дава възможност за реализация на младото поколение. Представителите в тази организация обменят знания, представят становища, свързани с
моралните и интелектуални ценности и имат възможността да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В конкурса нашата възпитаничка е показала комуникативни умения, креативност ,желание за ангажираност с общи каузи и умение за работа в екип, с което е допринесла за избора.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: