Второ СУ „Професор Никола Маринов“-член на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България”

На 11.10.2019г., на редовно заседание на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България”, единодушно се реши училището

Прочетете повече

Проект за гражданско образование на ученици от 2 СУ „Професор Никола Маринов“

Стартира обучение за гражданско образование по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна

Прочетете повече