Обучението за гражданско образование по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“

Обучението за гражданско образование по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма

Прочетете повече