По вълшебния път на музиката

Проведе се бинарен урок на учениците от 4 “б“ клас с класен ръководител – старши учител Живка Жекова съвместно с учителите по музика г-жа Радка Арабаджиева и г-н Костадин Адамов.

Г-жа Арабаджиева запозна децата с музикалния инструмент – пиано. С помощта на песни, отличаващи се с богатство на тембри, четвъртокласниците определяха еднаквост, различие, контраст. Разпознаваха валс, коментираха характер, ритъм и динамика на музиката.

Г-н Адамов разказа на учениците за различните струнни инструменти – описание, предназначение и изработка. Показа им цигулка и китара, като наблегна на техните различия. Демонстрира, както богатите технически възможности на инструментите, така и майсторството на музиканта. Умело увлече четвъртокласниците в разпознаване на няколко музикални загадки. Учениците участваха в съчиняване на тематични звукови картини и се включиха в задачи за изпълнение на звукоподражания. Разпознаваха инструменти по слух чрез техния тембър. Докоснаха се до разнообразието на музиката, изпълнявана от различни по звучност музикални инструменти.

Ученикът Лъчезар Георгиев от 6 ”а” клас и г-н Адамов изпълниха, в дует, популярни мелодии на китара.

Урокът завърши с емоционално и завладяващо соло, изпълнение на цигулка от г-н Адамов.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: