„Ние сме добри“

Третокласниците от ЦДО – IV група, с ръководител Нелифер Карадай, започнаха новата седмица с честване на Международния ден на толерантността.

Учениците, които тази година се запознаха с картата на България в часовете по човек и общество, създадоха „Карта на толерантността”, на която оставиха посланията си. Изработиха табло за поведение в занималнята. Обещаха да бъдат по-толерантни и добри към съучениците си.

Не пропуснаха да се снимат с рамката, изработена в часовете по интереси, изразявайки своята добронамереност към всички със слънчеви усмивки. Темата за толерантността продължи с презентация, беседа и рисуване на илюстрация в часа на класа при госпожа Ана Цанкова-класен ръководител на 3д клас.

Този ден донесе много радост, предизвика много емоции, усмивки и приповдигна настроението на децата.

Учителите насърчиха подрастващите да се стремят към повече търпимост, толерантност и уважение един към друг.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: