Час, посветен на семейството и толерантността

Във връзка със седмицата на толерантността и Денят на християнското семейство учениците от 4″в” клас имаха интересен час на клас заедно със своите учители Даниела Лазарова и Радка Атанасова .Те посетиха храм “Св. Успение на Пресвета Богородица”. Там бяха посрещнати от отец Анатоли, който им разказа за произхода на празника. Поговори им за това, че трябва да почитат и уважават своите родители, да се отнасят с толерантност и разбиране към различните хора, да помагат на изпадналите в беда. Децата слушаха с интерес, а след това задаваха много въпроси. В храма заедно с учениците бяха дошли и някои от техните родители.

След това часът продължи в класната стая ,където децата изработиха интересни пана от събрани природни материали, които подариха на своите родители.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: