Портфолио на първокласника

Първокласниците от Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ получиха своите материали по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, Модул 1. Папката – Портфолио на ученика ще събира познавателните, творческите и социалните постижения на ученика, неговите предпочитания и интереси.

Състои се от три основни раздела – „Моят свят“, „Моите постижения“, „Моята извънкласна дейност“. Те отразяват основните етапи от развитието на децата в началния етап на образование. Към тях се добавят и подбрани от ученика писмени работи, рисунки, грамоти, проекти и други.

Портфолиото не само обогатява традиционната система за оценяване, но и развива у децата умения за самооценка. Приобщава родителите към техните постижения и развитие, подпомага учителите, като предоставя готов професионално разработен и естетически оформен комплект.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: