Работа по проект Еразъм +

На 13.12.2019 г. се проведе поредната среща на учениците, които участват в проект Еразъм+: Да разкажем за Европа през последните петдесет години. На срещата екипите представиха изработените от тях предложения за лого на проекта. След проведено гласуване, учениците класираха на първо място проекта на Йоана Стефанова и Станислав Халдъров от IX б клас – 97 точки, а на второ място проекта на Катерина Ясенова от VII в клас – 65 точки. Представените от екипите лога, отговарят на предварително зададените условия: да съдържат флаговете на Европейския съюз и държавите, които участват в проекта, също така и наименованието на проекта. Йоана и Станислав получиха като победители значки. Избраните лога ще бъдат изпратени в Полша, където ще се състезават с другите страни, участнички за официално лого на проекта. Пожелаваме успех на нашите ученици!


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: