Коледна спортна надпревара

Във Второ СУ “Професор Никола Маринов” бе организирана, за първокласниците, спортна инициатива “Коледна спортна надпревара”

Г-жа Златкова – учител по ФВС, на учениците, умело ръководи оспорваното съревнование.

За участниците и победителите бе подготвила грамоти.

В надпреварата, най – малките ученици бяха облечени като джуджета, а тяхната госпожа бе в коледен костюм.

Учениците поздравиха своите учители с музикално – коледни изпълнения, а настроението се повиши и с множество танци, подготвени от децата.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: