Чиста класна стая

От първите дни на 2020г. учениците от 6а клас „въведоха“ „нов учебен предмет“ – „Чиста класна стая“. Главни отговорници са дежурните за седмицата ученици, а оценките се поставят ежедневно от дежурния помощен персонал. В края на всеки месец, при средна оценка над 5.50 ще има награди – почерпка от класния ръководител, посещение на кино, излет до хижа „Младост“ и други, сплотяващи и разнообразяващи, училищни мероприятия.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: