Проблемите на Земята вълнуват и нас!

Учениците от 5 „б” клас, с класен ръководител г-жа Галина Петрова, участваха в инициативата на ЮНЕСКО „Най- големия урок в света”.

Те се запознаха с проблемите, пред които е изправена нашата планета Земя. Дискутираха 17- те глобални цели за устойчиво развитие, над които са фокусирани усилията на всички държави членки на ООН.

Разделени в групи, учениците обсъдиха своите виждания за решаване на някои от глобалните цели – Живот под водата; Живот на земята; Добро здраве и Качествено образование. С участието си в тази инициатива петокласниците за пореден път доказаха, че не им е безразлично в какъв свят ще живеят в бъдеще.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: