РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 2020 г. ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Резултати на учениците от класове/състезателни групи, за които не се провежда национален кръг на олимпиада по история и цивилизации 29.02.2020г.V,

Прочетете повече