С вяра и надежда – пожелават третокласници

Виртуална великденска изложба представиха учениците от ІІІ а клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В навечерието на най-светлите пролетни празници те изработиха красиви изделия от текстил и цветна хартия, интересни рисунки. В електронна образователна среда децата активно участваха в часовете по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество. Резултатът от екипната работа на третокласниците, на учителката им Дишка Иванова и на родителите е налице. Разгледайте виртуалната изложба, с която децата пожелават в трудните дни на физическа дистанция всички да бъдат изпълнени с вяра и надежда.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: