Принос към опазването на околната среда

Опазването на околната среда е тема, която се разглежда интегрирано в много учебни предмети в началния етап. В часовете по технологии и предприемачество, по изобразително изкуство, в заниманията по интереси в групата за ЦОД, учениците от ІІ д клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище изработиха сполучливи модели, свързани с разделното събиране на отпадъците; нарисуваха плакати, призоваващи към опазване на природата. Проблемът за чистотата на околната среда продължава да вълнува децата, техните учители и родителите им, защото от това зависи бъдещето на всички. Учители на ІІ д клас са Р. Добрева и Г. Михайлова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: