Заповед № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО – Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по профили и професии.

Заповед № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО – Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по

Прочетете повече

Изграждане на дигитално пространство за учене по история и цивилизация

Вече повече от месец учениците и учителите във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се справят с предизвикателствата на обучението

Прочетете повече