Вдъхновение – за малките художници от ІV б клас

Учениците от ІV б клас с разширено изучаване на изобразително изкуство, Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище, са вдъхновени от красотата на природата през месец май и от значимите празници през този животворящ месец. Те показват своето вълнение в поредните си оригинални рисунки. Децата са много активни в процеса на дистанционното обучение – във виртуалните класни стаи обсъждат актуални теми от социалния живот, търсят информация за своите проекти, включват в тях красиви илюстрации, пишат стихове. Влагат много желание и старание, проявяват креативност, вслушват се в напътствията на учителите си – Ж. Жекова – класен ръководител на ІV б клас, и Св. Стоянова – учител в групата за ЦОУД. Тези малки, бъдещи големи, творци са гордост за учителите и за родителите си.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: