Прием в 5 клас за учебната 2020/2021 година

Информация за дейностите по приемане на ученици в 5 клас, за учебната 2020/2021 година.

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА
Музика и Български език и литература или Математика

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Музика от удостоверението за ІV клас

При равен бал се взема и оценката по Английски език от удостоверението за ІV клас /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА
Изобразително изкуство и Български език и литература или Математика

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Изобразително изкуство от удостоверението за ІV клас

При равен бал се взема и оценката по Английски език от удостоверението за ІV клас /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА
Хореография и Български език и литература или Математика

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и ФВС от удостоверението за ІV клас

При равен бал се взема и оценката по Английски език от удостоверението за ІV клас /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА
Математика и Информационни технологии и Човекът и природата
или Математика и Информационни технологии

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по Математика, Компютърно моделиране и ЧП от удостоверението за ІV клас

При равен бал се взема и оценката по Английски език от удостоверението за ІV клас /при необходимост/


ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА
Чужд език – Немски език или Руски език

Начин на балообразуване:

Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Английски език от удостоверението за ІV клас

При равен бал се взема и оценката по Компютърно моделиране от удостоверението за ІV клас /при необходимост/


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС:

Подаване на заявления

До 22.06.2020 г.

Класиране на подалите заявления ученици на база желания и критерии

До 06.07.2020 г.

Изготвяне на списъци с разпределените по паралелки ученици

До 07.07.2020 г.

Попълване на свободни места по паралелки

До 14.09.2020 г.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: