Интерпретации върху кирилските букви

Да нарисуват буква по избор и да я украсят със символите и асоциациите, които тя им носи – това беше проектната задача, изпълнена от шестокласниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, е празникът, на който учениците посветиха своите рисунки. Те създадоха интересни интерпретации на графичните знаци. Така изразиха гордостта си, че делото на Кирил и Методий е част от европейската култура, че кирилицата е третата официална азбука в европейското семейство, наред с латинската и гръцката.

За да представят своите идеи, шестокласниците използваха разнообразни изобразителни материали и изразни средства. Ценни указания, както винаги, те получиха от Полина Стефанова – учител по изобразително изкуство.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: