„Ден преславен, ден тържествен!“ – дигитален албум на второкласници

„Ден преславен, ден тържествен!“ – пеят и рецитират децата от ІІ д клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. За 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, те създадоха дигитален албум със свои изпълнения – песни, стихотворения, рисунки, моделирани букви, клипове. Учениците показват свои таланти, изправяйки се пред различни тематични предизвикателства – по-сериозни или по-забавни. Те увличат и членове на семействата си, като по този начин празничното настроение обхваща всички. Мотиватор на децата да се включат в разнообразните дейности е Румянка Добрева – класен ръководител на ІІ д клас.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: