Поздрави за участниците в конференцията „История и памет“

Анета Куманова – директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, връчи сертификатите за отличното представяне в IV ученическа историческа конференция „История и памет“ за учебната 2019/2020 година на следните ученици: Йоана Стефанова и Станислав Халдъров от IX б клас, Десимира Димитрова XI б клас, Синем Хюсеинова XI б клас, Йордан Григоров X б клас и Даукан Дьонмез X г клас. Тя поздрави гимназистите и техните преподаватели по история и цивилизация Катя Цветкова и Десислава Трифонова, подчертавайки ролята на подобни форуми за реализацията на младите хора в съвременното демократично общество. И тази година учениците представиха на конференцията разнообразни теми, важни събития и личности от българската история, а общуването между съмишленици превърна форума в истински празник на историческото познание.

Конференцията се проведе през май 2020 г., в необичайна среда – онлайн. Учениците озвучиха проектите си, за да бъде визуализацията им максимално близка до реалното представяне. Директорът на Второ СУ благодари на гимназистите, които вложиха много усилия, като истински изследователи, успели да извлекат най-същественото от огромния информационен поток и да покажат собствена позиция.

Училището получи поздравителен адрес от организаторите – РУО Търговище, I OУ ,,Хр. Ботев” Търговище, РИМ Търговище и Обществен комитет ,,Васил Левски”.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: