Отлично представяне в XVIII национална олимпиада по информационни технологии

Отлично се представи Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище на ХVІІІ олимпиада по информационни технологии – финален кръг, който се проведе на 27.06.2020 г. Четирима ученици от училището решаваха онлайн тест и защитаваха своите проекти пред националната комисия чрез видеовръзка. Те получиха следните оценки в крайното класиране:

Десимира Пламенова Димитрова XI клас – отличен 5,75
Нурджан Исметова Мехмедова X клас – отличен 5,50
Габриел Валентинова Колева VI клас – мн. добър 5,25
Александра Михайлова Шиклова VI клас – мн. добър 5,00

Единствено ученици от Второ СУ бяха класирани за националния кръг на олимпиадата, за която училището беше координатор за Област Търговище.

Поздравяваме учениците и техния ръководител Венка Петрова за постигнатите резултати!


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: