Второ СУ Търговище – училище за пример!

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище успешно премина през селекцията на програма “Училища за пример” и ще се включи в пилотната група на програмата. Това е поредното голямо постижение на ръководството и на цялата педагогическа колегия на Второ СУ по отношение професионалното развитие на училищни екипи за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики в преподаването и управлението на училището.

С участието си в програмата „Училища за пример“ Второ СУ „Проф. Никол Маринов“ се присъединява към голяма общност от педагози, които ще работят заедно за системна промяна в името на качествено образование за всяко дете в училище. Педагогическите специалисти ще насочат усилията си в няколко аспекта:

  • развиване на умения, нагласи и компетентности на професионалистите;
  • мобилизиране на широк екип от училището да работи съвместно за подобряване на преподаването;
  • учене чрез преживяване, осмисляне на опита, създаване на инструменти и продукти;
  • развиване мисленето за училището като система – самостоятелно и като част от по – големи системи.

Предстои сключване на договор между Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище и програмата „Училища за пример“.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: