Публични изяви на ученици по проект „Образование за утрешния ден“

През месец юни 2020 г. учениците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище участваха в публични изяви на своите клубове, които се проведоха в дигитална среда чрез платформите Zооm и Classroom. Те представиха разработките си по проект “Образование за утрешния ден”:

  • „SMART в компютърния свят“ с ученици от 6 и 7 клас, ръководител Венка Петрова.
  • „Мултимедиен свят“ с ученици от 5 клас, ръководител Йоанна Цанкова.
  • „Дигитален свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Мария Ангелова.
  • „Виртуален свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Петя Грудева.
  • „Компютърен свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Емил Маринов.

Въпреки трудностите, породени от епидемиологичната обстановка, учениците продължиха да развиват дигиталните си умения и компетентности под ръководството на своите ръководители. В процеса на обучение те развиха новаторското си мислене и личностното си усъвършенстване. Цялостната работа и изявите повишиха мотивацията им за участие в бъдещи проекти. Гости на публичните изяви в дигитална среда бяха учители по информатика и ИТ и родители.

В края на обучението учениците получават сертификати, съгласно Eвропейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности, които ще бъдат раздадени след завръщането им в училище.

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/


Obrazovianie_utre_finall_2020

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: