График на учебното време за учебната 2020/2021 година.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. – I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

14.05.2021 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2021 г. (07.06.2021) – І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)


Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: