План на училищна комисия за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за учебната 2020/2021г.

plan_protivoobshtesveni-20-21

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: