Грамоти за победителите в Националната олимпиада по ИТ

За отличното си представяне на ХVIII-та Национална олимпиада по информационни технологии ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище получиха награди. На 28.09.2020 г. Елка Станчева – началник на РУО Търговище, връчи грамоти на екипите с ръководител Венка Петрова – старши учител по информатика и информационни технологии:

  • Габриел Колева и Александра Шиклова с проекта си „Геометрични тела“ в категория „Мултимедия“ V – VIII клас
  • Нурджан Мехмедова и Десимира Димитрова с проекта си „Логически основи на компютрите“ в категория „Мултимедийни приложения“ IХ – ХII клас

Обстановката, породена от ковид 19, наложи Националната олимпиада по ИТ да се проведе дистанционно. В електронна среда всички ученици, допуснати до националния кръг, са защитили успешно своите проекти и са се представили отлично на тестовата част. Елка Станчева поздрави учениците и техния учител за проявените компетентности, както и Анета Куманова – директор на Второ СУ – за мотивацията, която създава сред педагогическите специалисти и възпитаниците на училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: