Бъдещи граждани – с богата информираност за съвременното общество

Учениците от ІV а и ІV д клас, в групата за ЦОД, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязаха 12 октомври – Деня на българската община. Те проведоха беседа за историята на този ден, гледаха презентация за символите на Търговище, разказаха за свои любими места в родния град, запознаха се със структурата на общинската администрация. С интерес децата оцветяваха територията на Община Търговище върху работните си листове и изписваха девиза на Търговище „Бях, съм, ще бъда!“. Тези дейности способстват за осъществяване целите на гражданското образование, за възпитаване на учениците в дух на родолюбие и за формирането им като социално ангажирани личности. Учител на групата е Антоанета Стоянова.

На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. Така се създава нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: