Успехи в авторитетно състезание по английски език

Ученици от Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ Търговище премериха сили със свои връстници от цялата страна в едно от най-авторитетните национални състезания по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – Kangaroo Global Linguistics – на 26.09.2020 г., в Деня на европейските езици. Асоциацията е създадена от издателство КЛЕТ България ООД, представител на Кеймбридж Юнивърсити Прес. В нея днес членуват 127 училища, които се стремят към високо ниво на преподаване на чужд език.

Повод за гордост е седмокласничката Александра Шиклова от VІІ в клас, класирана с максимален брой точки (100) на първо място в ниво А1. Тя се състезава с още 83 участници в своята група и доказа превъзходство в езиковите си умения.

След задължителната предварителна селекция, в тази най-забележителна проява на Асоциацията, достойно се представиха още учениците Чънар Мустафа от ІV г (97 т.), Марио Георгиев от VІ в (95 т.), Августина Павлова от VІІ а (87,50 т.) и Тони Тодорова от ХІ г (85 т.). А за високите постижения в нивата, в които се състезаваха, Гергана Стефанова от ІХ в (97,50 т.) и Елена Йорданова от ІХ а (95 т.) получават похвални грамоти.

Състезанието, в което нашите ученици показаха завидни знания, е за участници от 8 до 18-годишна възраст. То се провежда се в цял свят от Международния изпитен орган (International Testing Authority) и от Института за развитие на оценяване в образованието (Institute for the Development of Educational Assessment).

Преподавателите, подготвили нашите състезатели, са Маилда Даудова (учител на Александра Шиклова, Марио Георгиев, Августина Павлова), Невяна Петкова (учител на Гергана Стефанова и Елена Йорданова), Диана Савова (учител на Тони Тодорова) и Виолета Христова (учител на Чънар Мустафа).

Ръководството на училището поздравява учениците и техните учители и им пожелава здраве и нови успехи.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: