„Моят свят“ – първи проект на най-малките ученици

„1 ноември“, „будители“, „България“ – са най-често срещаните думи в първия проект на учениците от І г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. До тях децата са написали и „мама“, „тати“, а до тези думи винаги е нарисувана книга. Това е светът им – семейството, домът, родината. Техният класен ръководител Гюлфие Велиева използва достъпни за възрастта им форми, за да съчетае познавателния и възпитателния процес в урочната дейност. През седмицата първокласниците изпълниха много задачи, значими за самите тях – изрязваха букви, подреждаха думи, лепиха, оцветяваха; гледаха презентация за народните будители; слушаха и пяха патриотични песни; запознаха се със символите на държавата. Част от дейностите, групово и индивидуално, децата извършиха в групата за ЦОД с учител Дафинка Стоянова. Чрез тях те развиват мисленето, въображението, паметта и познавателните си интереси, свързани с общочовешки ценности и национална идентичност.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: