Eсента е тук – открихме я!

Цветна и красива, тя стана повод учениците от І в клас в групата за ЦОУД, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, да се забавляват и да развиват своя усет към прекрасното. След сериозните занимания по математика, четене и писане, в часа за дейности по интереси те влязоха в ролята на детективи. В училищния двор, на чист въздух, децата търсиха улики, за да докажат, че есента е тук. С част от събраните материали изработиха чудесни творби, с които украсиха класната си стая, която стана по-уютна. Учител на групата е Радка Атанасова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: